.: VTSC :. .: Publications :.
Home


Information


Education


Jobs


Pictures


Publications


Useful Links


Beautiful Bulgaria


BULGARIAN


 
CATV, RF, CWDM, optical, broadband, communication, transmitter, receiver, node

 
December 2009 International Journal of Computer Science and Network Security   vol.9, No.12, 2009
"Amplification of the Multi-Wavelength Signal by Using EDFA with Constant Gain"
"Усилване на WDM сигнали с използване на EDFA с постоянен коефициент на усилване"
  Download paper from IJCSNS

June 2009 Journal of Optical Communications   vol.2, 2009
"Reduction of the Signal Nonlinear Distortion in CATV Systems applying Dual Mach-Zehnder Modulators"
"Намаляване на нелинейните изкривявания на сигналите в CATV системи чрез използване на двоен модулатор от тип "Мах-Зендер"
 View paper in JOC                                               Download English Version

June 2009 ICEST 2009   Veliko Tarnovo, Bulgaria
„EDFA Application in WDM CATV Systems”
„Приложение на EDFA във WDM CATV системи”
 Download English Version

October 2008 TELECOM 2008   Varna, Bulgaria
„Optimizing the parameters of the amplifiers used in the optical channel of CATV systems”
„Оптимизиране на параметрите на усилватели, използвани в оптичния канал на CATV системи”
 Download Bulgarian Version

June 2008 ICEST 2008   Nish, Serbia
„Improvement of the Optical Channel Noise Characteristics Using Distributed Raman Amplifiers”
„Подобряване на шумовите характеристики на оптичния канал чрез използване на Раманови усилватели”
 Download English Version

June 2008 Journal E+E   vol.5-6, 2008
„Improvement the Dynamic Range of the Signals, Transmitted over the Optical Channel Using an External Mach-Zehnder Modulator”
„Разширяване на динамичния обхват на сигналите, предавани по оптичен канал с външен модулатор тип Мах-Зендер”
 Download Bulgarian Version

February 2008 Journal E+E   vol.1-2, 2008
„Nonlinear distortions of the signals in broadband cable communication systems using conventional Mach-Zehnder modulator”
„Нелинейни изкривявания на сигналите в широколентова кабелна комуникационна система при използване на конвенционален Мах-Зендер модулатор”
 Download Bulgarian Version

September 2006 ELECTRONICS 2006   Sozopol, Bulgaria
„Research of the characteristics of an optical channel of HFC CATV systems”
„Изследване на характеристиките на оптичния канал на хибридна система за кабелна телевизия”
 Download English Version I Download Bulgarian Version

June 2006 ICEST 2006   Sofia, Bulgaria
„Analysis of the reasons for limiting the dynamic range of the signals in CATV systems”
„Анализ на причините за ограничаване на динамичния обхват на сигналите в CATV системите”
 Download English Version I Download Bulgarian Version

April 2001 40 Years Human in Space   Dolna Mitropolia, Bulgaria
„Integrate Global Position System and Air Speed System”
„Комплексиране на спътникова навигационна система и система за въздушна скорост”
 Download Bulgarian Version

 

KST Ltd is supplier of CATV and optical broadband communication equipment. Products - coaxial, UTP, FTP and optical cables, transmitters, receivers, nodes, amplifiers, digital TV, switches, Motorola CMTS and cable modems. Measurement equipment: Promax, Noyes, Fudjikura and EXFO


 

VTSC ® Copyright 2011